Köszönti Önt a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány!

 
 
 
 

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány az elmúlt negyed század sikereit önkénteseinek, közösségeinek, határon innen és túl, partnerintézményeinek és  támogatóinak köszönhetően érhette el. Ezúton is köszönjük  önzetlen segítségüket!

Az idei 25. Jubileumi évben is számos programmal köszöntjük a határon túli magyar közösségeket és nemzettársainkat. Alapítványunk törekvése, hogy a több, mint két évtized alatt fedél alá hozott szakmai és partner kapcsolatokat úgy folytathassa, hogy kiemelt figyelemmel tudja kísérni és segíteni az anyanyelv ápolását, a kulturális és művészeti értékek közvetítését anyaországi és a határon túli régiókban való bemutatását valamint a határ menti magyar közösségek világának élénkítését, gazdagítását.

Az alapítvány 25 éves Jubileuma alkalmából Ünnepi programsorozattal köszönti a Határon innen és kívül élő honfitársait. 2017. szeptember 15.-20. között.

 A kuratórium nevében ezúton is köszönünk minden támogatást. A határokon túli magyarság kultúráját, közösségi életét bemutató programjaikat, javaslataikat vagy érdeklődő kérdéseiket várjuk az  info@htma.hu e-mail címen.

Tisztelettel, az Alapítvány nevében:                 Dr. Bokor Béla

                                                                          kuratóriumi elnök