Könyvprogram

 
Alapítványunk célul tűzte ki, hogy a határon túli magyar közösségek kulturális életét, anyanyelvének, magyar identitásának megőrzését könyvadományok koordinációjával is segíteni fogja.
 
Elsőként a szlavóniai Vukovár magyar közössége számára állítunk össze könyvadományt, együttműködve a Vukovári Magyarok Egyesületével. A kizárólag magyar nyelvű állomány elsősorban klasszikus és kortárs szépirodalmat, ismeretterjesztő és ifjúsági irodalmat, honismereti, történeti és néprajzi munkákat tartalmaz. A helyi igényeknek megfelelően összeállított állományt katalogizálva, a gyengébb példányokat restaurálva adjuk át.
 
Az Alapítvány saját könyvállományából számos kötetet ajánlott fel, de több magánszemély és intézmény is adományaival segítette a vukovári könyvtár megalapítását.
Adományozóink:
    Sallós Jánosné (Budapest)          Minerva Könyvtár
    Hosszú István                                  Pannon Kultúra Alapítvány
    Dr. Bokor Béla
 
A könyvprogramot a vukovári könyvtár létrehozása után, annak tapasztalataira építve is folytatni szeretnénk, hogy minél több szórványközösség gyarapodásához, identitásának megőrzéséhez járulhassunk hozzá.