Gyászhír

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány mély megrendüléssel tudatja, hogy Gelencsér János kuratóriumi tag, Alapítványunk alapító tagja, korábbi titkára 2012 január 5-én, 79. évében elhunyt.

Gelencsér János 1932-ben született, Pécsett végzett a Tanítóképző Főiskolán, majd levelező szakon a Tanárképző Főiskolán. A tanítást kisközségekben kezdte el, ahol a művelődés, oktatáson kívüli területeit is szervezte.


•    A közművelődéssel fő hivatásban foglalkozott, többek között:
•    A Siklósi a járás népművelési felügyelete tartozott hozzá,
•    A Baranya Megyei Mozgó Művelődési Ház igazgatója volt.
•    Bonyhádon Járási Művelődési Központ igazgatójaként,
•    Szekszárdon a Megyei Művelődési Központ igazgatóhelyetteseként dolgozott.
•    A Pécsi Városi Művelődési Ház csoportvezetőjeként folytatta pályáját,
•    Több éven át gyakorlatvezetőként tanította a népművelő szakos hallgatókat                a   főiskolán;
•    Ezt követően a József Attila Művelődési Ház igazgatói teendőinek ellátásával  bízták meg, innen is vonult nyugdíjba.


Megalakulásától, 1992-től kezdve segítette a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány munkáját.


A népművelés különböző területein folyamatosan részt vett a különféle szakmai csoportok munkáiban. Elismerések és kitüntetések sorának tulajdonosa, köztük az 1992-ben Művészeti Nívódíjnak is.
Tevékeny életútja során Baranya és Tolna Megye közművelődési életének kiemelkedő szervező egyénisége volt, személyében nemcsak kiváló szakembert veszített el a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és a közművelődési szakma, hanem egy megbízható barátot is.


Hamvasztás utáni búcsúztatása 2012 január 23-án (hétfőn), 14 órakor lesz a pécsi központi temető dísztermében.


A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány osztozik a család fajdalmában, Gelencsér János kuratóriumi társunk és barátunk emlékét ápoljuk és megőrizzük.

Nyugodjék békében!


A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány kuratóriuma